About Us

O nas

ZAPEWNIAMY:

  • przyjazną atmosferę do nauki z kompetentnymi i pozytywnymi nauczycielami
  • program, który nie będzie przerastał możliwości uczniów a z drugiej strony nie będzie obniżał motywacji do radzenia sobie z wyzwaniami
  • program, który będzie rozbudzał ciekawość i motywację do nauki uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby ucznia
  • przygotowanie uczniów do wszystkich typów zadań z którymi spotkają się na egzaminie
  • systematyczne przekazywanie uczniowi i jego rodzicom informacji zwrotnej na temat postępów ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności językowych
  • wsparcie w budowaniu wiary we własne możliwości
  • materiały dydaktyczne
  • 3 próbne egzaminy w trakcie kursu
kursy angielskiego

Skontaktuj się z nami już teraz!

Skontaktuj się z nami