Dla 7-klasistów

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW

Nasze kursy to:

Kursy on-line

Kursy on-line

Matematyka

on-line

Kurs rozpocznie się od powtórzenia materiału z drugiego semestru 6 klasy i następnie będą realizowane zagadnienia z podstawy programowej przewidzianej dla 7 klasy. Kurs ma formą warsztatową, na zajęciach uczniowie pracują indywidualnie, w parach i z całą grupą. Nauczyciel omawia z uczniami poszczególne zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem tych treści, które są objęte egzaminem 8-klasisty. Nauczyciel pracuje z uczniami z wykorzystaniem materiałów ogólnodostępnych, na arkuszach egzaminacyjnych oraz materiałach przygotowanych przez siebie na platformach do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści. Celem kursu jest efektywnie przekazać uczniom wiedzę i stopniowo omawiać zagadnienia egzaminacyjne, aby ósma klasa nie była dla uczniów zbyt dużym obciążeniem.

Termin kursów

Grupa 1

poniedziałek 17.00-18.30
27 września 2021 - 30 maja 2022

Grupa 2

sobota 11.00-12.30
02 października 2021 - 28 maja 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Język angielski

on-line

Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu 8-klasisty w roku 2023. Na zajęciach nauczyciel pracuje z uczniami wykorzystując ogólnodostępne materiały, arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich oraz materiały przygotowane przez zespół Ticzersi.pl na platformach do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści. Zajęcia mają formę warsztatową, nauczyciel ćwiczy z uczniami wszystkie umiejętności językowe, które pojawią się na egzaminie: pisanie, czytanie, słuchanie oraz dodatkowo mówienie.

Termin kursów

Grupa 1

poziom A2
wtorek 17.00-18.30
28 września 2021- 31 maja 2022

Grupa 2

poziom A2
środa 17.00-18.30
29 września 2021 - 01 czerwca 2022

Grupa 3

poziom A2
sobota 9.00-10.30
02 października -04 czerwca 2022

Grupa 4

poziom B1
sobota 13.00-14.30
02 października -04 czerwca 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Chemia

on-line

Kurs jest przeznaczony dla uczniów, którzy w 7 klasie rozpoczynają naukę chemii. Celem kursu jest uzupełnienie i utrwalenie materiału z podstawy programowej dla klasy 7. Grupa w czwartek jest dedykowana uczniom z edukacji domowej, którzy w ciągu 1 semestru realizują podstawę programową z całego roku.

Termin kursów

Grupa 1

wtorek 17.00-18.00
28 września 2021- 31 maja 2022

Grupa 2

czwartek 17.00-18.00
30 września 2021 - 13 stycznia 2022
03 lutego 2022 - 26 maja 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Fizyka

on-line

Kurs jest przeznaczony dla uczniów, którzy w 7 klasie rozpoczynają naukę fizyki. Celem kursu jest utrwalenie i uzupełnienie materiału z podstawy programowej dla klasy 7. Grupa w piątek dedykowana jest uczniom z edukacji domowej, którzy w ciągu 1 semestru realizują program z całego roku.

Termin kursów

Grupa 1

środa 18.05-19.05
29 września 2021- 01 czerwca 2022

Grupa 2

piątek 17.00-18.00
01 października 2021 - 15 stycznia 2022
04 lutego 2022 - 27 maja 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Język polski

on-line

Kurs ma na celu utrwalenie materiału z podstawy programowej dla klasy 7. Kurs skupia się na rozwinięciu umiejętności pisania krótkich i dłuższych wypowiedzi (opowiadanie i rozprawka).

Termin kursów

Grupa 1

poniedziałek 16.00-17.00
27 września 2021- 30 maja 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Język niemiecki

on-line

Kurs jest przeznaczony dla uczniów, którzy w 7 klasie rozpoczynają naukę języka niemieckiego i chcieliby się skupić na praktycznej stronie znajomości języka czyli na mówieniu. Nauczyciel od pierwszych zajęć ćwiczy z uczniami proste dialogi, zachęca do komunikacji przy pomocy różnorodnych ćwiczeń interaktywnych, wprowadza zwroty z języka potocznego aby w sposób nieświadomy przyswajać nowe słownictwo i gramatykę.

Termin kursów

Grupa 1

czwartek 18.05-19.05
30 września 2021- 02 czerwca 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Biologia

on-line

Celem kursu jest uzupełnienie i utrwalenie materiału z podstawy programowej dla klasy 7.

Termin kursów

Grupa 1

wtorek 18.05-19.05
28 września 2021- 31 maja 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Historia

on-line

Celem kursu jest uzupełnienie i utrwalenie materiału z podstawy programowej dla klasy 7.

Termin kursów

Grupa 1

czwartek 17.00-18.00
30 września 2021- 02 czerwca 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Geografia

on-line

Celem kursu jest uzupełnienie i utrwalenie materiału z podstawy programowej dla klasy 7.

Termin kursów

Grupa 1

wtorek 18.05-19.05
28 września 2021- 31 maja 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Informatyka

on-line

Celem kursu jest uzupełnienie i utrwalenie materiału z podstawy programowej dla klasy 7.

Termin kursów

Grupa 1

piątek 18.05-19.05
01 października 2021- 03 czerwca 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Warsztaty rozwojowe

on-line

Celem warsztatów jest praca z emocjami oraz  aktywizacja i angażowanie młodzieży do działania oraz dawanie im poczucia wpływu na własne życie. Program warsztatów:

  • Jak mówić o emocjach?
  • Jak rozwiązywać problemy i podejmować decyzje?
  • Jak akceptować siebie i innych?
  • Jak odkryć własny potencjał/mocne strony?
  • Jak radzić sobie ze stresem/lękiem?
  • W jaki sposób komunikować potrzeby?
  • Jak okazywać wdzięczność?
  • Samoocena a poczucie wartości
  • Jak rozwiązywać konflikty rówieśnicze?
  • Czy proszenie o pomoc to słabość czy siła?

Na warsztatach będziemy pracować zgodnie z metodą opartą na rozwiązaniach, będziemy korzystać z kart pracy „Zauważ siebie”, „Kreatywny doradca kariery”, mapy myśli oraz narzędzi coachingowych. Będziemy prowadzić debaty i dyskusje za i przeciw oraz wykorzystywać fragmenty literatury dla młodzieży rozmawiając o wartościach i przyjaźni. Każde zajęcia kończymy karteczkami mocy, docenienia lub pytaniem: Co pozytywnego/dobrego zabierasz dziś ze sobą?

 

Termin kursów

Grupa 1

wtorek 17.00-18.30
28 września 2021- 31 maja 2022

Grupa 2

środa 17.00-18.30
29 września 2021 - 01 czerwca 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem warsztatów

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem warsztatów,
II rata do 10 stycznia)

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na warsztaty

Zapewniamy

Skuteczny program dostosowany do potrzeb kursantów

Różnorodne metody nauczania

Kreatywnych i inspirujących nauczycieli

Zajęcia językowe nastawione na komunikację

Miłą atmosferę z dobrą energią