Psycholog, doradca zawodowy, trener EEG Biofeedback. Pracuje z dziećmi i młodzieżą od ponad 10 lat. Wspiera w trudnościach emocjonalnych, pomaga zmierzyć się z kryzysami rozwojowymi, udziela konsultacji psychologicznych. Chętnie współpracuje również z rodzicami wspierając ich w procesie wychowawczym. Pomaga dokonywać trafnych wyborów zawodowych poprzez diagnozę predyspozycji i preferencji zawodowych w trakcie konsultacji doradczych i warsztatów. Prowadzi zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu zdrowia psychicznego, zajęcia terapeutyczne zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej oraz warsztaty z obszaru doradztwa zawodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.