Dla licealistów

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW

Nasze kursy to:

Kursy on-line

Kursy dla licealistów

Kursy dla maturzystów

Kursy on-line dla licealistów

Matematyka

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej przewidzianej na danym etapie kształcenia.

Termin kursów

Grupa 1

podstawa klasa 1 LO
poniedziałek 18.30-20.00
04 października 2021- 23 maja 2022

Grupa 2

podstawa klasa 1 LO
środa 17.00-18.30
06 października 2021 - 25 maja 2022

Grupa 3

rozszerzenie klasa 1 LO
środa 18.30-20.00
06 października 2021 - 25 maja 2022

Grupa 4

rozszerzenie klasa 1 LO
sobota 09.00-10.30
02 października 2021 - 28 maja 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Język angielski

on-line

Kurs ma na celu rozwinięcie wszystkich umiejętności językowych: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie.

Termin kursów

Grupa 1

poziom B1
poniedziałek 17.00-18.30
04 października 2021- 30 maja 2022

Grupa 2

poziom B2
wtorek 17.00-18.30
05 października 2021 - 31 maja 2022

Grupa 3

poziom B2
czwartek 17.00-18.30
07 października -26 maja 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Język niemiecki

on-line

Kurs ma na celu rozwinięcie wszystkich umiejętności językowych: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie.

Termin kursów

Grupa 1

poziom A2
środa 17.00-18.30
06 października 2021- 25 maja 2022

Grupa 2

poziom B1
piątek 17.00-18.30
08 października 2021 - 31 maja 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Język polski

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej przewidzianej na danym etapie kształcenia.

Termin kursów

Grupa 1

klasa 1 LO
poniedziałek 17.00-18.30
04 października 2021- 30 maja 2022

Grupa 2

klasa 1 LO
sobota 10.45-12.15
02 października 2021 - 28 maja 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Chemia

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej przewidzianej na danym etapie kształcenia.

Termin kursów

Klasa 1

rozszerzenie
poniedziałek 18.05-19.35
27 września 2021- 30 maja 2022

Klasa 2

rozszerzenie
środa 18.05-19.35
29 września 2021 - 01 czerwca 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Fizyka

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej przewidzianej na danym etapie kształcenia.

Termin kursów

Klasa 1

rozszerzenie
środa 19.10-20.40
29 września 2021- 01 czerwca 2022

Klasa 2

rozszerzenie
piątek 19.10-20.40
01 października 2021 - 03 czerwca 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Biologia

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej przewidzianej na danym etapie kształcenia.

Termin kursów

Grupa 1

wtorek 18.00-19.30
05 października 2021- 31 maja 2022

Grupa 2

czwartek 18.05-19.35
30 września 2021 - 26 maja 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

O egzaminie maturalnym

Egzamin maturalny składa się z części ustnej i pisemnej.

Część ustna egzaminu maturalnego z języka angielskiego trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1. i 3. oraz materiał ikonograficzny do zadań 2. i 3.

Na część pisemną składają się: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego. Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu określają wymagania ogólne i szczegółowe w podstawie programowej kształcenia ogólnego, tj.: wymagania ogólne:

 • Znajomość środków językowych
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedzi
 • Przetwarzanie wypowiedzi

 

Wymagania szczegółowe obejmujące:

 • zakres tematyczny,
 • tworzenie wypowiedzi ustnych,
 • reagowanie w formie ustnej,
 • przetwarzanie tekstu w formie ustnej,
 • stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych.

Rozumienie ze słuchu

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań.

 

Rozumienie tekstów pisanych

Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

 

Znajomość środków językowych

Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

 

Wypowiedź pisemna

Zadanie polega na napisaniu tekstu zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści oraz formy zawartymi w poleceniu.

 

FORMY WYPOWIEDZI

Poziom podstawowy: tekst użytkowy (np. list w formie tradycyjnej albo elektronicznej [e-mail], wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów

Poziom rozszerzony: tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego. Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu określają wymagania ogólne i szczegółowe w podstawie programowej kształcenia ogólnego, tj.: wymagania ogólne:

 • Znajomość środków językowych
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedzi
 • Przetwarzanie wypowiedzi

 

Wymagania szczegółowe obejmujące:

 • zakres tematyczny,
 • tworzenie wypowiedzi ustnych,
 • reagowanie w formie ustnej,
 • przetwarzanie tekstu w formie ustnej,
 • stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych.

Rozumienie ze słuchu

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań.

 

Rozumienie tekstów pisanych

Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

 

Znajomość środków językowych

Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

 

Wypowiedź pisemna

Zadanie polega na napisaniu tekstu zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści oraz formy zawartymi w poleceniu.

 

FORMY WYPOWIEDZI

Poziom podstawowy: tekst użytkowy (np. list w formie tradycyjnej albo elektronicznej [e-mail], wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów

Poziom rozszerzony: tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji

Matematyka

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej przewidzianej na egzaminie maturalnym

Termin kursów

Grupa 1

podstawa
sobota 11.00-12.30
02 października 2021- 30 kwietnia 2022

Grupa 2

rozszerzenie
sobota 13.00-14.30
02 października 2021- 30 kwietnia 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Język polski

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej przewidzianej na egzaminie maturalnym. 

Termin kursów

Grupa 1

podstawa
wtorek 17.00-18.30
05 października 2021- 26 kwietnia 2022

Grupa 2

rozszerzenie
czwartek 17.00-18.30
07 października 2021 - 28 kwietnia 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Język angielski

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej przewidzianej na egzaminie maturalnym.

Termin kursów

Grupa 1

podstawa
sobota 09.00-10.30
02 października 2021- 30 kwietnia 2022

Grupa 2

rozszerzenie
sobota 15.00-16.30
02 października 2021- 30 kwietnia 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Fizyka

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej przewidzianej na egzaminie maturalnym.

Termin kursów

Grupa 1

rozszerzenie
sobota 09.00-10.30
02 października 2021- 30 kwietnia 2022

Grupa 2

rozszerzenie
poniedziałek 17.00-18.30
04 października 2021- 25 kwietnia 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Chemia

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej przewidzianej na egzaminie maturalnym.

Termin kursów

Grupa 1

rozszerzenie
sobota 09.00-10.30
02 października 2021- 30 kwietnia 2022

Grupa 2

rozszerzenie
poniedziałek 17.00-18.30
04 października 2021- 25 kwietnia 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Biologia

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej przewidzianej na egzaminie maturalnym.

Termin kursów

Grupa 1

podstawa
wtorek 17.00-18.30
05 października 2021- 26 kwietnia 2022

Grupa 2

rozszerzenie
czwartek 17.00-18.30
07 października 2021 - 28 kwietnia 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Historia

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej przewidzianej na egzaminie maturalnym.

Termin kursów

Grupa 1

rozszerzenie
sobota 09.00-10.30
02 października 2021- 30 kwietnia 2022

Grupa 2

rozszerzenie
poniedziałek 17.00-18.30
04 października 2021- 25 kwietnia 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

WOS

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej przewidzianej na egzaminie maturalnym

Termin kursów

Grupa 1

podstawa
sobota 11.00-12.30
02 października 2021- 30 kwietnia 2022

Grupa 2

rozszerzenie
sobota 13.00-14.30
02 października 2021- 30 kwietnia 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Język niemiecki

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej przewidzianej na egzaminie maturalnym.

Termin kursów

Grupa 1

podstawa
sobota 09.00-10.30
02 października 2021- 30 kwietnia 2022

Grupa 2

rozszerzenie
sobota 15.00-16.30
02 października 2021- 30 kwietnia 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Zapewniamy

Skuteczny i ciekawy program

Kompetentnych i entuzjastycznych nauczycieli

Materiały dydaktyczne

zajęcia z psychologiem przed egzaminem

3 próbne egzaminy

Systematyczne informacje zwrotne o postępach

Pracę z arkuszami egzaminacyjnymi