Dla 8-klasistów

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW

Nasze kursy to:

Kursy on-line

Kursy Stacjonarne

Kursy on-line

Matematyka

on-line

Kurs rozpocznie się od powtórzenia materiału z drugiego semestru 7 klasy i następnie będą realizowane zagadnienia z podstawy programowej przewidzianej dla 8 klasy. Kurs ma formą warsztatową, na zajęciach uczniowie pracują indywidualnie, w parach i z całą grupą. Nauczyciel omawia z uczniami poszczególne zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem tych treści, które są objęte egzaminem 8-klasisty. Nauczyciel pracuje z uczniami z wykorzystaniem materiałów ogólnodostępnych, na arkuszach egzaminacyjnych oraz materiałach przygotowanych przez siebie na platformach do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści. Celem kursu jest efektywnie przekazać uczniom wiedzę i stopniowo omawiać zagadnienia egzaminacyjne, aby jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminu 8 klasisty.

Termin kursów

Grupa 1

poziom 1
wtorek 17.00-18.30
05 października 2021- 17 maja 2022

Grupa 2

poziom 2
czwartek 17.00-18.30
07 października 2021 - 19 maja 2022

Grupa 3

poziom 2
sobota 9.00-10.30
02 października 2021 - 21 maja 2022

Grupa 4

poziom 1
sobota 11.00-12.30
02 października 2021 - 21 maja 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Język angielski

on-line

Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu 8-klasisty w roku 2021. Na zajęciach nauczyciel pracuje z uczniami wykorzystując ogólnodostępne materiały, arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich oraz materiały przygotowane przez zespół Ticzersi.pl na platformach do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści. Zajęcia mają formę warsztatową, nauczyciel ćwiczy z uczniami wszystkie umiejętności językowe, które pojawią się na egzaminie: pisanie (e-mail, blog, notatka, zaproszenie), czytanie (zadania otwarte i zamknięte), słuchanie (zadania otwarte i zamknięte) oraz dodatkowo mówienie. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Termin kursów

Grupa 1

poziom A2
środa 17.00-18.30
06 października 2021- 18 maja 2022

Grupa 2

poziom B1
piątek 17.00-18.30
08 października 2021 - 20 maja 2022

Grupa 3

poziom A2
sobota 11.00-12.30
02 października -21 maja 2022

Grupa 4

poziom B1
sobota 13.00-14.30
02 października -21 maja 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Język polski

on-line

Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu 8-klasisty w roku 2021, rozpocznie się od powtórzenia materiału z drugiego semestru 7 klasy, zwłaszcza tych zagadnień, które mogą się pojawić na egzaminie 8-klasisty. W dalszej kolejności będą realizowane zagadnienia z podstawy programowej przewidzianej dla 8 klasy. Kurs ma formą warsztatową, na zajęciach uczniowie pracują indywidualnie, w parach i z całą grupą. Nauczyciel omawia z uczniami poszczególne zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem tych treści, które są objęte egzaminem 8-klasisty. Nauczyciel pracuje z uczniami z wykorzystaniem materiałów ogólnodostępnych, na arkuszach egzaminacyjnych z poprzednich lat oraz materiałach przygotowanych przez siebie na platformach do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści.

Termin kursów

Grupa 1

poziom 1
poniedziałek 17.00-18.30
04 października 2021- 16 maja 2022

Grupa 2

poziom 2
środa 17.00-18.30
06 października 2021 - 18 maja 2022

Grupa 3

poziom 1
sobota 9.00-10.30
02 października -21 maja 2022

Grupa 4

poziom 2
sobota 15.00-16.30
02 października -21 maja 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Chemia

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie informacji z chemii z zakresu podstawy programowej przewidzianej dla ósmej klasy.

Termin kursów

Grupa 1

wtorek 18.05-19.05
28 września 2021- 31 maja 2022

Grupa 2

czwartek 18.05-19.05
30 września 2021 - 02 czerwca

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Fizyka

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie informacji z fizyki z zakresu podstawy programowej przewidzianej dla ósmej klasy.

Termin kursów

Grupa 1

środa 17.00-18.00
22 września 2021- 01 czerwiec 2022

Grupa 2

piątek 18.05-19.05
24 września 2021 - 03 czerwca 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Język niemiecki

on-line

Kurs ma na celu rozwinięcie wszystkich umiejętności językowych: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie na poziomie A1 (drugi rok nauki).

Termin kursów

Grupa 1

poziom A1
czwartek 17.00-18.00
23 września 2021- 26 maja 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Biologia

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie informacji z biologii z zakresu podstawy programowej przewidzianej dla ósmej klasy.

Termin kursów

Grupa 1

poniedziałek 18.05-19.05
27 września 2021- 30 maja 2022

Grupa 2

środa 18.05-19.05
22 września 2021- 1 czerwca 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Historia

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie informacji z historii z zakresu podstawy programowej przewidzianej dla ósmej klasy.

Termin kursów

Grupa 1

poniedziałek 18.05-19.05
27 września 2021- 30 maja 2022

Grupa 2

środa 18.05-19.05
22 września 2021- 1 czerwca 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Geografia

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie informacji z geografii z zakresu podstawy programowej przewidzianej dla ósmej klasy.

Termin kursów

Grupa 1

poniedziałek 18.05-19.05
27 września 2021- 30 maja 2022

Grupa 2

środa 18.05-19.05
22 września 2021- 1 czerwca 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Informatyka

on-line

Kurs ma na celu uzupełnienie i poszerzenie informacji z geografii z zakresu podstawy programowej przewidzianej dla ósmej klasy.

Termin kursów

Grupa 1

poniedziałek 18.05-19.05
24 września 2021- 3 czerwca 2022

Cennik

1260 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

630 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Matematyka

stacjonarnie

Kurs rozpocznie się od powtórzenia materiału z drugiego semestru 7 klasy i następnie będą realizowane zagadnienia z podstawy programowej przewidzianej dla 8 klasy. Kurs ma formą warsztatową, na zajęciach uczniowie pracują indywidualnie, w parach i z całą grupą. Nauczyciel omawia z uczniami poszczególne zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem tych treści, które są objęte egzaminem 8-klasisty. Nauczyciel pracuje z uczniami z wykorzystaniem materiałów ogólnodostępnych, na arkuszach egzaminacyjnych oraz materiałach przygotowanych przez siebie na platformach do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści. Celem kursu jest efektywnie przekazać uczniom wiedzę i stopniowo omawiać zagadnienia egzaminacyjne, aby jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminu 8 klasisty.

Termin kursów

Bemowo

Bemowskie Centrum Kultury ul. Górczewska 201
sobota 11.30-13.00
02 października 2021- 21 maja 2022

Bemowo

SP 341 ul. Oławska 3
sobota 11.30-13.00
02 października 2021- 21 maja 2022

Białołęka

SP 314 ul. Porajów 3
sobota 9.45-11.15
02 października 2021 - 21 maja 2022

Bielany

Bielańskie Centrum Kultury ul. Goldoniego 1
sobota 09.00-10.30
02 października 2021 - 21 maja 2022

Mokotów

SP 70 ul. Giordana Bruna 11
wtorek 17.00-18.30
05 października 2021 - 17 maja 2022

Mokotów

SP 70 ul. Giordana Bruna 11
czwartek 17.00-18.30
07 października 2021 - 19 maja 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Język angielski

stacjonarnie

Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu 8-klasisty w roku 2021. Na zajęciach nauczyciel pracuje z uczniami wykorzystując ogólnodostępne materiały, arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich oraz materiały przygotowane przez zespół Ticzersi.pl na platformach do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści. Zajęcia mają formę warsztatową, nauczyciel ćwiczy z uczniami wszystkie umiejętności językowe, które pojawią się na egzaminie: pisanie (e-mail, blog, notatka, zaproszenie), czytanie (zadania otwarte i zamknięte), słuchanie (zadania otwarte i zamknięte) oraz dodatkowo mówienie. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Termin kursów

Bemowo

Bemowskie Centrum Kultury ul. Górczewska 201
sobota 13.15-14.45
02 października 2021- 21 maja 2022

Bemowo

SP 341 ul. Oławska 3
sobota 13.15-14.45
02 października 2021- 21 maja 2022

Białołęka

SP 314 ul. Porajów 3
sobota 13.15-14.45
02 października 2021 - 21 maja 2022

Bielany

Bielańskie Centrum Kultury ul. Goldoniego 1
sobota 12.30-14.00
02 października 2021 - 21 maja 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Język polski

stacjonarnie

Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu 8-klasisty w roku 2021, rozpocznie się od powtórzenia materiału z drugiego semestru 7 klasy, zwłaszcza tych zagadnień, które mogą się pojawić na egzaminie 8-klasisty. W dalszej kolejności będą realizowane zagadnienia z podstawy programowej przewidzianej dla 8 klasy. Kurs ma formą warsztatową, na zajęciach uczniowie pracują indywidualnie, w parach i z całą grupą. Nauczyciel omawia z uczniami poszczególne zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem tych treści, które są objęte egzaminem 8-klasisty. Nauczyciel pracuje z uczniami z wykorzystaniem materiałów ogólnodostępnych, na arkuszach egzaminacyjnych z poprzednich lat oraz materiałach przygotowanych przez siebie na platformach do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści.

Termin kursów

Bemowo

Bemowskie Centrum Kultury ul. Górczewska 201
sobota 9.45-11.15
02 października 2021- 21 maja 2022

Bemowo

SP 341 ul. Oławska 3
sobota 9.45-11.15
02 października 2021- 21 maja 2022

Białołęka

SP 314 ul. Porajów 3
sobota 11.30-13.00
02 października 2021 - 21 maja 2022

Bielany

Bielańskie Centrum Kultury ul. Goldoniego 1
sobota 10.45-12.15
02 października 2021 - 21 maja 2022

Cennik

1980 zł

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

990 zł

Opłata semestralna
(I rata przed rozpoczęciem kursu,
II rata do 10 stycznia)

120 zł

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

zarejestruj się na kurs

Lokalizacja

Bemowo

Bemowskie Centrum Kultury

ul. Górczewska 201

Bemowo

SP 341

ul. Oławska 3

Białołęka

SP 314

ul. Porajów 3

Bielany

Bielańskie Centrum Kultury

ul. Goldoniego 1

Mokotów

SP 70

ul. Giordana Bruna 11

Zapewniamy

Skuteczny i ciekawy program

Kompetentnych i entuzjastycznych nauczycieli

Materiały dydaktyczne

Motywowanie uczniów do systematycznej pracy

3 próbne egzaminy

Systematyczne informacje zwrotne o postępach

Pracę z arkuszami egzaminacyjnymi