Agata

Mgr, Psycholog, doradca zawodowy

Psycholog, doradca zawodowy, trener EEG Biofeedback. Pracuje z dziećmi i młodzieżą od ponad 10 lat. Wspiera w trudnościach emocjonalnych, pomaga zmierzyć się z kryzysami rozwojowymi, udziela konsultacji psychologicznych. Chętnie współpracuje również z rodzicami wspierając ich w procesie wychowawczym. Pomaga dokonywać trafnych wyborów zawodowych poprzez diagnozę predyspozycji i preferencji zawodowych w trakcie konsultacji doradczych i warsztatów. […]

Małgorzata

mgr polonistyki, egzaminator OKE

Swoje doświadczenie zdobywała pracując w szkole podstawowej i liceum. Obecnie jest czynnym nauczycielem języka polskiego w liceum oraz egzaminatorem OKE egzaminu 8-klasisty i egzaminu maturalnego. Od wielu lat z sukcesem przygotowuje uczniów do egzaminu 8-klasisty i matury. Z pasją czyta i opowiada nie tylko o lekturach szkolnych. Na zajęciach łączy historię literatury i teorii języka […]

Agata

mgr, dyplomowany nauczyciel języka polskiego

 Absolwentka terapii pedagogicznej oraz polonistyki. Czynny nauczyciel  z wieloletnim doświadczeniem; z pasją  przygotowuje uczniów do różnych egzaminów- szczególnie po klasie ósmej.  W niekonwencjonalny sposób  opowiada o literaturze i różnych  przeżyciach bohaterów literackich.  Interesuje się biblioterapią i szuka  jej mocnych stron w zakresie budowania prawidłowej tożsamości uczniów we wczesnej adolescencji. W Ticzersach prowadzi kursy dla 8-klasistów.

Aleksandra

mgr inż nauczyciel matematyki

Czynny nauczyciel w liceum w Warszawie. Była nominowana w ogólnopolskim konkursie ,,Nauczyciel na medal”. Dwukrotnie uzyskała tytuł ,,Najlepszego trenera umysłów uczniowskich ” w dzielnicowym konkursie matematycznym im. J. Śniadeckiego w Warszawie. Stara się aby uczniowie widzieli w matematyce nie tylko liczby i wzory, ale również inspirujący świat, który nas otacza. W Ticzersach prowadzi kursy dla […]

Agnieszka

mgr filologii germańskiej o specjalności nauczycielskiej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Doświadczenie zdobywała pracując w placówkach edukacyjnych w Monachium, gdzie brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach dla nauczycieli. Codzienne przebywanie w społeczności niemieckiej pozwoliło jej zanurzyć się w języku niemieckim i teraz chętnie dzieli się wiedzą na kursach w Ticzersach dla klas 7 i 8 oraz dla licealistów. Na […]

Arkadiusz

Nauczyciel dyplomowany z 18-letnim stażem.

Arkadiusz Nauczyciel dyplomowany z 18-letnim stażem.

Egzaminator maturalny z matematyki, autor publikacji dla wydawnictwa pedagogicznego Operon. Zajęcia prowadzi w pełni profesjonalnie z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość  oraz niezbędnego w opanowaniu wiedzy poczucia humoru. W Ticzersach prowadzi kursy dla 7 i 8 klasy oraz dla licealistów i maturzystów.  

Marta

dr fizyki, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany oraz egzaminator OKE

Marta dr fizyki

Rzeczoznawca podręczników z fizyki. Praca z dziećmi i młodzieżą jest dla niej wielką pasją. Lubi nowe wyzwania oraz stosuje niekonwencjonalne metody nauczania.Pracę traktuje bardzo odpowiedzialnie, a zdobyta wiedza i uśmiech dziecka są dla niej największą nagrodą. Uczniowie uwielbiają jej zajęcia oraz doświadczenia fizyczne, jakie przeprowadza w ramach zajęć w Ticzersach. W  2018 znalazła się w […]

Beata

mgr prawa oraz filologii angielskiej na UW

Organizator kursów, w Ticzersach nadzoruje jakość i przebieg kursów, wspiera metodycznie i organizacyjnie lektorów języków obcych i nauczycieli, opracowuje autorskie materiały edukacyjne z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz dba o komunikację w zespole oraz pomiędzy nauczycielami i kursantami.   

Monika

mgr inż chemii

Jest czynnym nauczycielem w szkole podstawowej i liceum. W Ticzersach prowadzi kursy z chemii dla 7 i 8 klasy oraz kursy dla licealistów i maturzystów z chemii rozszerzonej.