Ida Załęska

Pani Beato, Chciałabym serdecznie podziękować za przygotowanie syna do egzaminu ósmoklasisty.Otrzymaliśmy dziś wyniki – z angielskiego (po kursie u Pani) 93%.