For high school graduates

Kursy dla licealistów

Nasze kursy to:

 • zajęcia prowadzone w sposób urozmaicony, z wykorzystaniem różnych metod nauczania, aby uzyskać jak największy przyrost wiedzy
 • praca w parach i małych grupach (6-12 osób)
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • program starannie zaplanowany przez doświadczony zespół nauczycieli i egzaminatorów z wykorzystaniem dostępnych publikacji oraz autentycznych tekstów
 • zajęcia komunikacyjne z wykorzystaniem poznanych struktur gramatyczno-leksykalnych
 • powtórkowe kartkówki i zadania do pracy indywidualnej i grupowej
 • dla chętnych prezentacje z wykorzystaniem poznanych struktur gramatyczno-leksykalnych
 • zadania powtórkowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (Kahoot!/Quizlet)
 • na kursie maturalnym 3 próbne egzaminy: na początku, w trakcie i pod koniec kursu

Rekrutacja na kursy dla licealistów:

 • rejestracji na kurs maturalny dokonujemy przez naszą stronę www.ticzersi.pl (zakładka ZAPISY)
 • po rejestracji na kurs, uczeń i rodzic otrzymują odrębne loginy i hasła do platformy LangLion
 • na kurs logujemy się tak jak do dziennika elektronicznego (login i hasło)
 • nie jest wymagane aby instalować aplikację na komputerze

Platforma LangLion to:

 • dziennik elektroniczny, gdzie kursant ma dostęp do swoich obecności, tematów zajęć, prac domowych i wszystkich materiałów otrzymanych od nauczyciela prowadzącego
 • bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym
 • informacja dla rodziców o zrealizowanym programie oraz postępach ucznia
 • dostęp do materiałów 0n-line
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach on-line w różnych grupach
 • aplikacja na telefon

Kursy dla licealistów i maturalne on-line:

 • kursy prowadzimy na platformie LangLion, która jest zintegrowana z platformą ZOOM
 • kurs nie jest wykładem, jest prowadzony w formie warsztatowej, w rzeczywistym czasie, uczeń może w dowolnej chwili zadać pytanie
 • na platformie zoom nauczyciel ma możliwość podziału uczniów w pary i udostępnienia tablicy na której uczniowie pracują
 • podczas pracy w parach nauczyciel ma podgląd do tablicy poszczególnych grup
 • platforma zoom pozwala na udział w spotkaniach online z dowolnego urządzenia – komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu oraz smartfona. Dużym udogodnieniem jest również możliwość skorzystania z wersji mobilnej platformy dostępnej zarówno na system Android jak i iOS.
 • nauczyciel ma możliwość nagrywania spotkania. Po zakończonej lekcji generuje się plik mp4. Istnieje również możliwość nagrania w chmurze

Zuga 16, Warszawa

Timetable

Terminy

Kursy dla maturzystów:

Lokalizacja Dzień Godzina Kurs Termin
Zajęcia on-line sobota 9.00-11.00 Język angielski

(Matura podstawowa)

03.10.2020

29.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 11.30-12.30 Matematyka

(Matura podstawowa)

03.10.2020

29.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 13.00-15.00 Matematyka

(Matura rozszerzona)

03.10.2020

29.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 15.30-17.30 Język angielski

(Matura rozszerzona)

03.10.2020

29.05.2021

ZAPISZ SIĘ

 

Kursy dla licealistów:

Lokalizacja  Dzień Godzina Kurs Termin
Zajęcia on-line sobota 9.00-10.30 Matematyka

podstawowa

kl 1 

19.09. 2020

29.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 10.45-12.15 Matematyka

rozszerzona

kl 1

19.09. 2020

29.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 14.00-15.30 Matematyka

podstawowa

kl 2

19.09. 2020

29.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 16.00 – 17.30 Matematyka

rozszerzona

kl 2

19.09. 2020

29.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line poniedziałek

lub

środa

17.00-18.30 Język angielski

(kurs konwersacyjny

poziom A2/B1)

23.09.2020

29.05.2021

ZAPISZ SIĘ
 

Zajęcia on-line

 

wtorek

lub

czwartek

17.00-18.30 Język angielski

(kurs konwersacyjny

poziom B2)

22.09.2020

29.05.2021

ZAPISZ SIĘ

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020/2021 (sobota/niedziela)

PAŹDZIERNIK: 03, 10, 17, 24, 04, 11, 18, 25

LISTOPAD: 07, 14, 21, 28, 08, 15, 22, 29

GRUDZIEŃ: 05, 12, 19, 06, 13, 20

STYCZEŃ: 09, 10

LUTY: 06, 13, 20, 27, 07, 14, 21, 28

MARZEC: 06, 13, 20, 27, 07, 14, 21, 28

KWIECIEŃ: 10, 17, 24*, 11, 18, 25*

MAJ:  8, 15, 22, 9, 16, 23

*ostatnie zajęcia dla maturzystów

About exam

O egzaminie

Egzamin maturalny składa się z części ustnej i pisemnej. Część ustna egzaminu maturalnego z języka angielskiego trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1. i 3. oraz materiał ikonograficzny do zadań 2. i 3. Na część pisemną składają się: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego. Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu określają wymagania ogólne i szczegółowe w podstawie programowej kształcenia ogólnego, tj.: wymagania ogólne:

 • Znajomość środków językowych
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedzi
 • Przetwarzanie wypowiedzi

Wymagania szczegółowe obejmujące:

 • zakres tematyczny,
 • tworzenie wypowiedzi ustnych,
 • reagowanie w formie ustnej,
 • przetwarzanie tekstu w formie ustnej,
 • stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych.

Rozumienie ze słuchu

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań.

Rozumienie tekstów pisanych

Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

Znajomość środków językowych

Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

Wypowiedź pisemna

Zadanie polega na napisaniu tekstu zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści oraz formy zawartymi w poleceniu.

FORMY WYPOWIEDZI

Poziom podstawowy: tekst użytkowy (np. list w formie tradycyjnej albo elektronicznej [e-mail], wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów

Poziom rozszerzony: tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji

Cennik kursów dla licealistów i kurs Matura podstawowa

angielski ceny

1980 PLN

opłata jednorazowa (płatne przed rozpoczęciem zajęć)

1980  – 1780 – do 6 września kursy są tańsze o 200 PLN

Drugi kurs – 10%

Trzeci kurs – 10%

angielski ceny

2 x 990 PLN

opłata semestralna (I semestr przed rozpoczęciem zajęć, II semestr do 10 stycznia)

angielski ceny

150 PLN

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

Cennik kursu Matura rozszerzona

angielski ceny

2200

Opłata jednorazowa (płatne przed rozpoczęciem kursu)

22002000 – do 6 września kursy są tańsze o 200 PLN

Drugi kurs – 10%

Trzeci kurs – 10%

angielski ceny

1100

Opłata semestralna (I semestr przed rozpoczęciem zajęć, II semestr do 10 stycznia)

angielski ceny

150 PLN

Zajęcia indywidualne

W cenę kursu wliczone są materiały edukacyjne

We provide

Zapewniamy

dlaczego warto

skuteczny i ciekawy program

dlaczego warto

kompetentnych i entuzjastycznych nauczycieli

dlaczego warto

materiały dydaktyczne

dlaczego warto

zajęcia z psychologiem przed egzaminem

dlaczego warto

3 próbne egzaminy

dlaczego warto

systematyczne informacje zwrotne o postępach

dlaczego warto

pracę z arkuszami egzaminacyjnymi

SIX PIECES OF CAKE

SZEŚĆ ELEMENTÓW, KTÓRE Z NAMI BĘDĄ ŁATWE
JAK BUŁKA Z MASŁEM - A PIECE OF CAKE

PRACA Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

PRACA Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

PRZYGOTOWANIE MENTALNE

PRZYGOTOWANIE MENTALNE

PISANIE

PISANIE

CZYTANIE

CZYTANIE

SŁUCHANIE

SŁUCHANIE

MÓWIENIE

MÓWIENIE

kursy angielskiego

Skontaktuj się z nami już teraz!

Skontaktuj się z nami