courses for 8-graders

Kursy dla 8-klasistów

Nasze kursy to:

 • zajęcia prowadzone w sposób urozmaicony, z wykorzystaniem różnych metod nauczania, aby uzyskać jak największy przyrost wiedzy
 • praca w parach i małych grupach (6-12 osób)
 • grupy na dwóch poziomach zaawansowania
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • program starannie zaplanowany przez doświadczony zespół nauczycieli i egzaminatorów
 • powtórkowe kartkówki i zadania do pracy indywidualnej i grupowej
 • zadania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • 3 próbne egzaminy 8-klasisty: na początku, w trakcie i pod koniec kursu
 • kursy 8-klasisty roczne (październik-kwiecień), intensywne (styczeń-kwiecień) i feryjne (styczeń)

MATEMATYKA – kurs rozpocznie się od powtórzenia materiału z drugiego semestru 7 klasy i następnie będą realizowane zagadnienia z podstawy programowej przewidzianej dla 8 klasy. Kurs ma formą warsztatową, na zajęciach uczniowie pracują indywidualnie, w parach i z całą grupą. Nauczyciel omawia z uczniami poszczególne zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem tych treści, które są objęte egzaminem 8-klasisty. Nauczyciel pracuje z uczniami z wykorzystaniem materiałów ogólnodostępnych, na arkuszach egzaminacyjnych oraz materiałach przygotowanych przez siebie na platformach do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści. Celem kursu jest efektywnie przekazać uczniom wiedzę i stopniowo omawiać zagadnienia egzaminacyjne, aby jak najlepiej przygotować uczniów do egzaminu 8 klasisty.

JĘZYK ANGIELSKI I NIEMIECKI- kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu 8-klasisty w roku 2021. Na zajęciach nauczyciel pracuje z uczniami wykorzystując ogólnodostępne materiały, arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich oraz materiały przygotowane przez zespół Ticzersi.pl na platformach do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści. Zajęcia mają formę warsztatową, nauczyciel ćwiczy z uczniami wszystkie umiejętności językowe, które pojawią się na egzaminie: pisanie (e-mail, blog, notatka, zaproszenie), czytanie (zadania otwarte i zamknięte), słuchanie (zadania otwarte i zamknięte) oraz dodatkowo mówienie. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim/niemieckim.

JĘZYK POLSKI – kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu 8-klasisty w roku 2021, rozpocznie się od powtórzenia materiału z drugiego semestru 7 klasy, zwłaszcza tych zagadnień, które mogą się pojawić na egzaminie 8-klasisty. W dalszej kolejności będą realizowane zagadnienia z podstawy programowej przewidzianej dla 8 klasy. Kurs ma formą warsztatową, na zajęciach uczniowie pracują indywidualnie, w parach i z całą grupą. Nauczyciel omawia z uczniami poszczególne zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem tych treści, które są objęte egzaminem 8-klasisty. Nauczyciel pracuje z uczniami z wykorzystaniem materiałów ogólnodostępnych, na arkuszach egzaminacyjnych z poprzednich lat oraz materiałach przygotowanych przez siebie na platformach do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści.

Rekrutacja na kursy na klas ósmych:

 • rejestracji na kurs 8-klasisty dokonujemy przez naszą stronę www.ticzersi.pl (zakładka ZAPISY)
 • kursant otrzymuje test kwalifikacyjny do grupy, który sprawdza wiedzę oraz umiejętności z zakresu podstawy programowej do 7 klasy włącznie
 • test kwalifikacyjny jest podstawą do przypisania kursanta do odpowiedniej grupy
 • jeżeli kursant będzie chciał zmienić grupę w trakcie trwania kursu to w zależności od dostępności miejsc w danej grupie będzie taka możliwość
 • po rejestracji na kurs, uczeń i rodzic otrzymują odrębne loginy i hasła do platformy LangLion

Platforma LangLion to:

 • dziennik elektroniczny, gdzie kursant ma dostęp do swoich obecności, tematów zajęć, prac domowych i wszystkich materiałów otrzymanych od nauczyciela prowadzącego
 • bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym
 • informacja dla rodziców o zrealizowanym programie oraz postępach ucznia
 • dostęp do materiałów 0n-line
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach on-line
 • aplikacja na telefon

Kursy 8-klasisty on-line:

 • kursy prowadzimy na platformie LangLion, która jest zintegrowana z platformą ZOOM
 • na kurs logujemy się tak jak do dziennika elektronicznego (login i hasło)
 • nie jest wymagane aby instalować aplikację na komputerze
 • kurs nie jest wykładem, jest prowadzony w formie warsztatowej, w rzeczywistym czasie, uczeń może w dowolnej chwili zadać pytanie
 • na platformie zoom nauczyciel ma możliwość podziału uczniów w pary i udostępnienia tablicy na której uczniowie pracują
 • podczas pracy w parach nauczyciel ma podgląd do tablicy poszczególnych grup
 • platforma zoom pozwala na udział w spotkaniach online z dowolnego urządzenia – komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu oraz smartfona. Dużym udogodnieniem jest również możliwość skorzystania z wersji mobilnej platformy dostępnej zarówno na system Android jak i iOS.
 • nauczyciel ma możliwość nagrywania spotkania. Po zakończonej lekcji generuje się plik mp4. Istnieje również możliwość nagrania w chmurze

Kursy stacjonarne dla ósmoklasistów:

 • kursy prowadzimy na terenie Warszawy
 • głównym miejscem prowadzenia kursów jest Bielański Ośrodek Kultury przy ul. Goldoniego 1
 • pozostałe miejsca: SP 314 na Tarchominie, SP 341 na Bemowie oraz Bemowskie Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 201
 • jeżeli z przyczyn epidemiologicznych kursy stacjonarne nie będę mogły się odbyć, zajęcia zostaną przeprowadzone w formie on-line

Goldoniego 1, Warszawa

Timetable

Terminy

Kursy ON-LINE:

Lokalizacja Dzień Godzina Kurs Termin
Zajęcia on-line niedziela 09.00-10.30 Matematyka

grupa A*

(8 klasa)

04.10.2020

23.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line niedziela 10.45-12.15 Matematyka

grupa B*

(8 klasa)

04.10.2020

23.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia 0n-line  

wtorek

 

17.00-18.30 Język angielski

(8 klasa)

kurs intensywny

05.01.2021

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia 0n-line sobota 10.30-12.00 Język angielski

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 15.00-16.30 Język polski

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 9.00-10.30

lub

13.00 – 14.30

Język angielski

(8 klasa)

kurs intensywny

09.01.2021

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 9.00-10.30

lub

15.00-16.30

Język polski

(8 klasa)

kurs intensywny

09.01.2021

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line niedziela 10.45-12.15 Matematyka

(8 klasa)

kurs intensywny

09.01.2021

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 12.30-14.00 Język niemiecki

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ

 

Kursy stacjonarne:

Bemowo

Lokalizacja Dzień Godzina Kurs Termin

Bemowskie Centrum Kultury

ul. Górczewska 201

sobota 9.45-11.15 Język polski

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ

Bemowskie Centrum Kultury

ul. Górczewska 201

sobota 11.30-13.00 Matematyka

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

 

ZAPISZ SIĘ

Bemowskie Centrum Kultury

ul. Górczewska 201

sobota 13.15-14.45 Język angielski

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ

SP 341

ul. Oławska 3

sobota 9.45-11.15 Język polski

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ

SP 341

ul. Oławska 3

sobota 11.30-13.00 Matematyka

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ

SP 341

ul. Oławska 3

sobota 13.15-14.45 Język angielski

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ

 

Białołęka

Lokalizacja Dzień Godzina  Kurs Termin
SP 314

ul. Porajów 3

sobota 9.45-11.15 Matematyka

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ
SP 314

ul. Porajów 3

sobota 11.30-13.00 Język polski

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ
SP 314

ul. Porajów 3

sobota 13.15-14.45 Język angielski

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ

 

Bielany

Lokalizacja Dzień Godzina Kurs Termin
Bielańskie Centrum Kultury

ul. Goldoniego 1

sobota 9.00-10.30 Matematyka

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Bielańskie Centrum Kultury

ul. Goldoniego 1

sobota 10.45-12.15 Język angielski

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ
Bielańskie Centrum Kultury

ul. Goldoniego 1

sobota 12.30-14.00 Język polski

(8 klasa)

03.10.2020

22.05.2021

ZAPISZ SIĘ

 

Mokotów

Lokalizacja Dzień Godzina Kurs Termin
SP 70

ul. Giordana Bruna 11

wtorek 17.00-18.30 Matematyka

(8 klasa)

06.10.2020

18.05.2021

ZAPISZ SIĘ
SP 70

ul. Giordana Bruna 11

czwartek 17.00-18.30 Matematyka

(8 klasa)

08.10.2020

20.05.2021

ZAPISZ SIĘ

* Przypisanie do poszczególnych grup nastąpi po napisaniu testu wstępnego.

Grupa A – nauka od początku i powtórka materiału

Grupa B – uzupełnienie, powtórzenie i poszerzenie materiału

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020/2021 (sobota/niedziela/wtorek)

PAŹDZIERNIK: 03, 10, 17, 24, 04, 11, 18, 25, 06, 13, 20, 27

LISTOPAD: 07, 14, 21, 28, 08, 15, 22, 29, 03, 10, 17, 24

GRUDZIEŃ: 05, 12, 19, 06, 13, 20, 01, 08, 15

STYCZEŃ: 09, 10, 05

LUTY: 06, 13, 20, 27, 07, 14, 21, 28, 02, 09, 16, 23

MARZEC: 06, 13, 20, 27, 07, 14, 21, 28, 02, 09, 16, 23

KWIECIEŃ: 10, 17, 24, 11, 18, 25, 06, 13, 20, 27

MAJ:  8, 15, 22, 9, 16, 23, 04, 11, 18, 25

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020/2021 (kurs intensywny sobota/niedziela)

STYCZEŃ09, 10

LUTY: 06, 13, 20, 27, 07, 14, 21, 28

MARZEC: 06, 13, 20, 27, 07, 14, 21, 28

KWIECIEŃ: 10, 17, 24, 11, 18, 25

MAJ: 8, 15, 22, 9, 16, 23

Zapraszamy do naszej grupy na portalu Facebook: Egzamin 8-klasisty – wsparcie dla uczniów

About exam

O egzaminie

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego,który trwa 90 minut

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Cennik kursu 8-klasisty - kurs roczny

angielski ceny

1920

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

19201720 – do 27 września kursy są tańsze o 200 PLN

Trzeci kurs – 10%

angielski ceny

960 PLN

Opłata semestralna (I rata przed rozpoczęciem kursu, II rata do 10 stycznia)

960 – 860 – do 27 września

angielski ceny

150 PLN

Zajęcia indywidualne (60 min)

Cennik kursu 8-klasisty - kurs intensywny
09 stycznia 2021 - 22 maja 2021

angielski ceny

1180

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

angielski ceny

590

Opłata semestralna (I rata przed rozpoczęciem kursu, II rata do 10 marca)

We provide

Zapewniamy

dlaczego warto

skuteczny i ciekawy program

dlaczego warto

kompetentnych i entuzjastycznych nauczycieli

dlaczego warto

materiały dydaktyczne

dlaczego warto

motywowanie uczniów do systematycznej pracy

dlaczego warto

3 próbne egzaminy

dlaczego warto

systematyczne informacje zwrotne o postępach

dlaczego warto

pracę z arkuszami egzaminacyjnymi

SIX PIECES OF CAKE

SZEŚĆ ELEMENTÓW, KTÓRE Z NAMI BĘDĄ ŁATWE
JAK BUŁKA Z MASŁEM - A PIECE OF CAKE

PRACA Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

PRACA Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

PRZYGOTOWANIE MENTALNE

PRZYGOTOWANIE MENTALNE

PISANIE

PISANIE

CZYTANIE

CZYTANIE

SŁUCHANIE

SŁUCHANIE

MÓWIENIE

MÓWIENIE

kursy angielskiego

Skontaktuj się z nami już teraz!

Skontaktuj się z nami