courses for 8-graders

Kursy dla 8-klasistów

Kurs z języka angielskiego ma na celu przygotowanie uczniów do egzaminu 8-klasisty 2020 zgodnie z obowiązującą podstawą programową i będzie się skupiał na opanowaniu następujących umiejętności:

 • Znajomość środków językowych
 • Rozumienie wypowiedzi
 • Tworzenie wypowiedzi
 • Reagowanie na wypowiedzi
 • Przetwarzanie wypowiedzi.

Zajęcia będą prowadzone w sposób urozmaicony, z wykorzystaniem różnych metod nauczania, aby uzyskać jak największy przyrost wiedzy. Nasze kursy to:

 • praca w parach i małych grupach (6-12 osób)
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi
 • program starannie zaplanowany przez doświadczony zespół nauczycieli i egzaminatorów
 • zajęcia komunikacyjne z wykorzystaniem poznanych struktur gramatyczno-leksykalnych
 • rozwiązywanie quizów i krzyżówek oraz zadań dla osób z dysleksją
 • powtórkowe kartkówki i zadania do pracy indywidualnej i grupowej
 • dla chętnych prezentacje z wykorzystaniem poznanych struktur gramatyczno-leksykalnych
 • zadania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (Kahoot!/Quizlet)
 • 3 próbne egzaminy: na początku, w trakcie i pod koniec kursu

Goldoniego 1, Warszawa

Timetable

Terminy

Aktualnie prowadzimy zapisy na kursy ON-LINE:

Lokalizacja Dzień Godzina Kurs Start
Zajęcia on-line sobota 09.00-10.30 Matematyka

grupa A

(8 klasa)

03.10.2020 ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 10.45-12.15 Matematyka

grupa B

(8 klasa)

03.10.2020 ZAPISZ SIĘ
Zajęcia 0n-line  

sobota

 

12.30-14.00 Język angielski

(8 klasa)

grupa A

03.10.2020 ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 14.15-15.45 Język polski

(8 klasa)

03.10.2020 ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 12.30-14.00 Matematyka

(7 klasa)

03.10.2020 ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 14.15-15.45 Język angielski

(7 klasa)

03.10.2020 ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 16.00-17.30 Język angielski

(8 klasa)

grupa B

03.10.2020 ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 10.45 – 12.15 Język angielski

(8 klasa)

kurs intensywny

09.01.2021 ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 12.30-14.00 Język polski

(8 klasa)

kurs intensywny

09.01.2021 ZAPISZ SIĘ
Zajęcia on-line sobota 14.15-15.45 Matematyka

(8 klasa)

kurs intensywny

09.01.2021 ZAPISZ SIĘ

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020/2021 (soboty)

PAŹDZIERNIK: 03, 10, 17, 24

LISTOPAD: 07, 14, 21, 28

GRUDZIEŃ: 05, 12

STYCZEŃ: 09, 16

LUTY: 06, 13, 20, 27

MARZEC: 06, 13, 20, 27

KWIECIEŃ: 10, 17

24 kwiecień – termin dodatkowy, na wypadek gdyby zajęcia się nie odbyły w planowanym terminie, z przyczyn od nas niezależnych.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2020/2021 (kurs intensywny)

STYCZEŃ:  09, 16

LUTY: 06, 13, 20, 27

MARZEC: 06, 13, 20, 27

KWIECIEŃ: 10, 17

About exam

O egzaminie

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut. W arkuszu egzaminacyjnym będzie od 45 do 55 zadań ujętych w 12–15 wiązek.

Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:

Rozumienie ze słuchu

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią krótkie teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

CZAS TRWANIA

ok. 20–25 minut całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań

TYPY ZADAŃ

zadania zamknięte: • wybór wielokrotny • dobieranie zadania otwarte: • zadanie z luką/lukami • odpowiedzi na pytania LICZBA ZADAŃ 12–14 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi) UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 20–25%

Znajomość funkcji językowych

Zadania w tej części arkusza egzaminacyjnego sprawdzają znajomość funkcji językowych oraz podobieństw i różnic w sposobie ich realizacji w języku polskim i obcym. Znajomość tych zagadnień uwzględniona jest w podstawie programowej w wymaganiach szczegółowych dotyczących reagowania na wypowiedzi oraz świadomości językowej.

Zadania oparte są na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym. Podstawę części zadań sprawdzających wiedzę z zakresu znajomości funkcji językowych mogą stanowić wysłuchane krótkie (jedno-, dwuzdaniowe) wypowiedzi, odtwarzane dwukrotnie z płyty CD, wraz z instrukcjami w języku polskim dotyczącymi rozwiązywania zadań.

TYPY ZADAŃ

zadania zamknięte: • wybór wielokrotny • dobieranie zadania otwarte: • zadanie z luką/lukami LICZBA ZADAŃ 10–12 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi) UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 15–20%

Rozumienie tekstów pisanych

Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

ŹRÓDŁA TEKSTÓW

teksty adaptowane lub oryginalne ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ TEKSTÓW do 850 wyrazów

TYPY ZADAŃ

zadania zamknięte: • wybór wielokrotny • dobieranie zadania otwarte: • zadanie z luką/lukami • odpowiedzi na pytania LICZBA ZADAŃ 12–16 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi) UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 25–30%

Znajomość środków językowych

Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

ŹRÓDŁA TEKSTÓW

teksty adaptowane lub oryginalne

TYPY ZADAŃ

zadania zamknięte: • wybór wielokrotny • dobieranie zadania otwarte: • zadanie z luką/lukami • parafraza zdań • tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy • układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych LICZBA ZADAŃ 10–12 (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi) UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 15–20%

Wypowiedź pisemna

Zadanie polega na napisaniu krótkiego tekstu informacyjnego z elementami opisu, opowiadania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii itp., zgodnie ze wskazówkami podanymi w poleceniu.

TYP ZADANIA

zadanie otwarte

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

• jedno zadanie (bez możliwości wyboru) • polecenie w języku polskim • w poleceniu podane trzy podpunkty, które zdający powinien rozwinąć w wypowiedzi • podany początek wypowiedzi RODZAJ WYPOWIEDZI notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, e-mail, wpis na blogu DŁUGOŚĆ WYPOWIEDZI 50–120 wyrazów UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM ok. 20%

Cennik kursu 8-klasisty i 7-klasisty - kurs on-line

angielski ceny

1760

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

angielski ceny

880 PLN

Opłata semestralna

angielski ceny

150 PLN

Zajęcia indywidualne (60 min)

Cennik kursu 8-klasisty - kurs on-line - intensywny

angielski ceny

1080

Opłata jednorazowa przed rozpoczęciem kursu

We provide

Zapewniamy

dlaczego warto

skuteczny i ciekawy program

dlaczego warto

kompetentnych i entuzjastycznych nauczycieli

dlaczego warto

materiały dydaktyczne

dlaczego warto

zajęcia z psychologiem przed egzaminem

dlaczego warto

3 próbne egzaminy

dlaczego warto

systematyczne informacje zwrotne o postępach

dlaczego warto

pracę z arkuszami egzaminacyjnymi

SIX PIECES OF CAKE

SZEŚĆ ELEMENTÓW, KTÓRE Z NAMI BĘDĄ ŁATWE
JAK BUŁKA Z MASŁEM - A PIECE OF CAKE

PRACA Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

PRACA Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

PRZYGOTOWANIE MENTALNE

PRZYGOTOWANIE MENTALNE

PISANIE

PISANIE

CZYTANIE

CZYTANIE

SŁUCHANIE

SŁUCHANIE

MÓWIENIE

MÓWIENIE

kursy angielskiego

Skontaktuj się z nami już teraz!

Skontaktuj się z nami